Aanpassing plan oostwand Grote Markt

Aanpassing plan oostwand Grote Markt

Om over meer mogelijkheden voor de invulling van de nieuwe oostwand te kunnen beschikken is het bestemmingsplan partieel gewijzigd. In het huidige bestemmingsplan Grote Markt-Oostwand is de locatie van de verbindingsstraat tussen de Grote Markt en de Nieuwe Markt exact vastgelegd. Door in het bestemmingsplan een ruimer gebied aan te wijzen waar de straat kan worden aangelegd, kan er binnen het blok worden geschoven en kan een groter winkelvloeroppervlak worden ontwikkeld. Uit onderzoek blijkt dat juist hiernaar vraag is vanuit de markt. Om ervoor te zorgen dat de oostwand voldoende kwaliteit krijgt heeft Thomas Müller in 2008 een beeldkwaliteitsplan opgesteld. De gewenste schaalvergroting maakte het noodzakelijk dit beeldkwaliteitsplan ook aan te vullen. Benadrukt wordt dat in het aangepaste beeldkwaliteitsplan de ‘kleinschalige’ verkaveling mogelijk blijft. Daarnaast krijgen ook andere verkavelingen en architectonische uitwerkingen een kans. Het ontwerpbestemmingsplan wordt binnenkort gedurende zes weken ter inzage gelegd. Gelijktijdig vindt de inspraakprocedure over het beeldkwaliteitsplan plaats.

Comments are disabled.