College stelt nieuwe bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan vast

groningen 3

Indeling oostwand Grote Markt kan nu flexibeler
Van 4 april tot en met 15 mei 2014 lagen het partieel herziene bestemmingsplan Grote Markt oostwand en het aangepaste beeldkwaliteitsplan ter inzage. Er kwamen zes reacties binnen.

De wijzigingen in bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan waren nodig om tegemoet te komen aan de wens van de markt: maak de indeling van de nieuwe oostwand flexibeler zodat ook grotere winkelvolumes daar een plek kunnen krijgen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de partiële herziening en het aangepaste beeldkwaliteitsplan vastgesteld.

In de partiële herziening van het bestemmingsplan is de plek van de verbindingsstraat Grote Markt – Nieuwe Markt niet meer precies vastgelegd maar de straat kan nu ergens tussen het nieuwe gebouw van Vindicat en het hoekpand Grote Markt-Poelestraat terecht komen. Zo worden – als dat nodig blijkt – grotere volumes mogelijk.

Als gevolg van het ‘vrijgeven’ van de plek van de verbindingsstraat , heeft de Berlijnse architect Thomas Müller in zijn nieuwe beeldkwaliteitsplan drie stedenbouwkundige modellen uitgewerkt.

Het eerste model is het oorspronkelijke beeldkwaliteitsplan uit 2008, uitgebreid met het hoekpand Grote Markt – Poelestraat/Oosterstraat. In dit model wordt de oostwand in vijf langwerpige percelen onderverdeeld met daarop vijf verschillende panden. De verbindingsstraat komt in het midden van de oostwand te liggen.

In het tweede model wordt de verbindingsstraat meer naar het zuiden verlegd. Tussen het nieuwe pand van Vindicat en de nieuwe straat
komt zo ruimte voor een groter volume. Dit model maakt tevens een luchtbrug mogelijk tussen het grote bouwvolume ten noorden van de
verbindingsstraat en het hoekpand.

In het derde model wordt de oostwand geheel gesloten en wordt de verbinding tussen Grote en Nieuwe Markt gemaakt door een overbouwde
doorgang. Deze heeft minimaal een breedte van zes meter en een minimale hoogte van acht meter. De overbouwde doorgang krijgt voor het grootste deel licht van boven.

De ingediende reacties richtten zich vooral tegen het derde model. Echter: mocht de overbouwde doorgang uit model drie nodig zijn, dan houdt het college van burgemeester en wethouders streng toezicht op de kwaliteit. Dat doet hij middels de zogenaamde afwijkingsbevoegdheid. Het college zal alleen dan een
vergunning verlenen als er een aantrekkelijke invulling komt én voldaan is aan de voorwaarden van hoogte, breedte en de toetreding van daglicht.

Comments are disabled.