Planning

Achter de nieuwe oostwand van de Grote Markt komt een nieuw plein, de Nieuwe Markt. Aan de Nieuwe Markt verrijst het Groninger Forum. Onder het plein komt een fietsenkelder en onder het Groninger Forum een parkeergarage.

Het Groninger Forum wordt gemaakt uit beton, glas, natuursteen, staal en heeft een hoogte van 45 meter en een diepte van 25 meter onder de grond.

Begonnen wordt met de bouw van de ondergrondse parkeergarage. Half februari is de laatste kelderwand gestort.

Na het afbreken van de Betonietcentrale op de bouwplaats is de volgende
stap het aanbrengen van Gewi-ankers en Vssi-palen. Als alle Gewi-ankers en Vssi-palen zijn aangebracht zal er een stempelraam worden aangebracht waarna de bouwput kan worden uitgegraven.

Hieronder meer informatie over de planning en de technieken.

Stap 1: Bouwkuip

(Gereed) 

Voordat met de bouw van de parkeergarage kan worden begonnen moet een droge bouwkuip worden gecreëerd.

Om dit te realiseren is de afgelopen tijd al heel veel werk verzet.

De werkzaamheden die zijn gedaan om de bouwkuip te maken zijn in grote lijnen de volgende:

 • Aanbrengen van de diepwanden
 • Aanbrengen van de (GEWI) trekankers
 • Aanbrengen van het stempelraam
 • Ontgraven van de grond
 • Tijdens het ontgraven het vullen met water
 • Aanbrengen van de Tubex-fundaepalen
 • Storten van de onderwaterbeton
 • Het afpompen van het water

Stap 2: Schoonmaken onderwaterbeton & vullen Tubexpalen

Als al het water is weggepompt moet de onderwaterbeton schoongemaakt worden en moeten de Tubexpalen die door de onderwaterbeton heen steken worden gevuld met beton.

Dit is nodig om een goede verbinding tussen de palen en de rest van de garage te maken.

Stap 3: Aanleggen fundering parkeergarage

De volgende stap is het maken van de fundatie voor de parkeergarage. Deze fundatie is ook de fundatie voor het gebouw en moet dus erg sterk zijn.

Er worden daarom zware betonnen fundaties gemaakt met veel wapeningsijzer erin. Ook worden de fundatieblokken voor de torenkranen aangelegd.

Stap 4: Storten fundering kranen

Heel veel diverse werkzaamheden moeten in een kleine ruimte dicht op elkaar worden uitgevoerd. Een goede coördinatie is daarom heel belangrijk. De beperkte ruimte moet efficiënt worden gebruikt.

Tijdens het bouwen van de fundering moeten de diverse installaties meteen worden opgenomen in de constructie. Gelijk vanaf de keldervloer worden deze al meegenomen in de ruwbouw van de parkeergarage.

Stap 5: Opbouwen van installaties   

(Gereed)

Als de fundering voor de torenkranen voldoende is uitgehard kunnen de kranen worden geplaatst. De parkeergarage wordt verder ingebouwd.

Om de vloeren te maken moeten de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd.

 • Plaatsen ondersteuningsconstruce (bekisting)
 • Maatvoering
 • Plaatsen wapening
 • Aanbrengen installaties (sprinkler/elektra)
 • Storten beton
 • Plaatsen prefab kolommen
 • Maken betonnen wanden

Stap 6: Verplaatsen stempelraam

(Gereed)

Tijdens de bouw van de garage is het stempelraam nog aanwezig. Het stempelraam heeft een tijdelijke functie. Deze functie, het op de plaats houden van de betonnen wanden, moet worden overgenomen door de vloeren van de parkeergarage.

Als er een paar vloeren zijn gemaakt moet het stempelraam gefaseerd naar boven worden geplaatst. Dan kan weer verder worden gebouwd met de rest van de garage.

Voordat de begane grond vloer wordt aangebracht moet het stempelraam volledig verwijderd zijn. De vloeren nemen het werk van de stempels dan volledig over.

Stap 7: Eindfase aanleg parkeergarage

(september-oktober 2014)

Wanneer de parkeergarage weer tot het maaiveld is gebouwd, dan kan worden begonnen met de bovenbouw voor het gebouw.

Er wordt begonnen met de betonnen kernen waartussen later de staalconstructie wordt gebouwd.