Voorlopige Ontwerpen Nieuwe Markt Zuidzijde

groningen 2

Het college van B&W heeft drie voorlopige ontwerpen voor de zuidzijde van de Nieuwe Markt vastgesteld. Het gaat daarbij om de achterzijde van de panden aan de Poelestraat 20 tot met 28, die vanaf het nieuwe stadsplein achter de Oostwand bereikbaar zullen zijn. Coördinerend architect Rob Hendriks, die zijn jonge collega’s in dit project begeleidt, krijgt nu opdracht om de voorlopige ontwerpen in samenhang uit te werken naar een definitief ontwerp en bestek voor de aanbesteding.

Eind vorig jaar heeft de gemeente de jonge architecten Ben van der Meer, Klaas Jan Geertsema, Buddy de Kleine en Erik Roerdink gevraagd om hun ideeën voor de zuidzijde van de Nieuwe Markt uit te werken.
Het viertal is opgeleid aan de Academie van Bouwkunst in Groningen en werd begeleid door Rob Hendriks van DAAD Architecten.

De jonge architecten hebben elk invulling gegeven aan een deel van de zuidzijde van de Nieuwe Markt. Drie van de vier voorlopige ontwerpen zijn nu vastgesteld. Het voorlopig ontwerp voor het plandeel dat de hoek van de Poelestraat en de Naberpassage omvat volgt later. Voor dit deel loopt momenteel de procedure om het bestemmingsplan deels te herzien om een grote bouwvolume mogelijk te maken.

De Nieuwe Markt, waarop het Groninger Forum komt te staan, moet een visitekaartje worden van de stad met zowel overdag als ’s avonds een aantrekkelijke mix van culturele actitiviteiten en horecafuncties. De voorlopige ontwerpen van de jonge Groningse architecten sluiten daar volgens verantwoordelijk wethouder Paul de Rook goed op aan: “We laten op deze manier in het hart van de stad zien welke talenten we in huis hebben en door deze jonge talenten mede het beeld van dit nieuwe stadsplein te laten bepalen, is een eigentijdse uitstraling die past bij Groningen gegarandeerd.”

Het is de bedoeling dat voor de zomer van 2015 kan worden begonnen met de herontwikkeling van de panden aan de achterzijde van de Poelestraat. Naar verwachting kan dan ruim een jaar later deze zuidzijde van de Nieuwe Markt worden opgeleverd.

Comments are disabled.