Inspraak beeldkwaliteitsplan Oostwand

Inspraak beeldkwaliteitsplan Oostwand

Voor de oostwand van de Grote Markt is een nieuw beeldkwaliteitsplan gemaakt. Dit beeldkwaliteitsplan is een wijziging van het beeldkwaliteitsplan, dat op 18 juni2008 is vastgesteld. Ten opzichte van het huidige beeldkwaliteitsplan schetst het nieuwe beeldkwaliteitsplan drie modellen voor de uitwerking van de oostwand. Naast het oorspronkelijke model dat uitgaat van een kleinschaliger invulling van de wand, bestaande uit verschillende panden, zijn in het beeldkwaliteitsplan nu ook twee modellen opgenomen die grotere volumes mogelijk maken, met behoud van de kwaliteiten van het oude plan.

Het concept-beeldkwaliteitsplan ligt met ingang van 4 april 2014 gedurende zes weken ter inzage bij het gemeentelijk Loket Bouwen en Wonen, Harm Buiterplein 1, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur, vanaf 13.00 uur uitsluitend op afspraak. Exemplaren van het concept-beeldkwaliteitsplan zijn tegen betaling op bovenvermeld adres verkrijgbaar.

Vanaf 4 april tot en met 15 mei 2014 kunnen inwoners en belanghebbenden schriftelijk een inspraakreactie over het concept-beeldkwaliteitsplan indienen. Deze dient te worden gericht aan de gemeenteraad van Groningen, postbus 7081, 9701 JB Groningen.

Tijdens de inspraakperiode zal een voorlichtingsbijeenkomst over het beeldkwaliteitsplan worden gehouden. Tijdens deze openbare bijeenkomst zal de Berlijnse architect Thomas Müller, de ontwerper van het beeldkwaliteitsplan, een presentatie van het beeldkwaliteitsplan geven. Deze bijeenkomst is gepland op woensdag 23 april en start om 19.30 uur. Locatie: Gedempte Zuiderdiep 98 te Groningen.

Comments are disabled.